Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szybka ścieżka to ogół badań przemysłowych i prac rozwojowych, czyli B+R, realizowanych przez przedsiębiorstwa. Celem B+R jest podniesienie innowacyjności przedsiębiorstw
Autor zdjęcia: MorseInteractive

Szybka ścieżka (więcej: http://www.strategor.pl/mozliwosci-finansowania_2/) to ogół badań przemysłowych i prac rozwojowych, czyli B+R, realizowanych przez przedsiębiorstwa. Celem B+R jest podniesienie innowacyjności przedsiębiorstw. Ma ją zapewnić wykorzystanie i wdrożenie rezultatów B+R.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju to instytucja publiczna, której zadaniem jest pośredniczenie w przekazywaniu funduszy z trzech programów operacyjnych w Perspektywie Finansowej na lata 2014-2020. Te programy, to:

  • Program Inteligentny Rozwój (PO IR)
  • Program Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)
  • Program Polska Cyfrowa (PO PC)

Szybka ścieżka – redukcja formalności

NCBR była pierwszą instytucją w naszym kraju, która wprowadzając rynkowy system wsparcia, do minimum zredukowała formalności aplikacji o fundusze unijne wprowadzając szybką ścieżkę. Zrobiła to do tego stopnia, że w regulaminie określiła termin wydania decyzji na 60 dni od dnia złożenia pełnej i prawidłowej dokumentacji.

W szybkiej ścieżce mogą wziąć udział wszyscy przedsiębiorcy, którzy spełniają kryteria mikro, małych, średnich przedsiębiorstw. NCBR dofinansowuje projekty obejmujące badania przemysłowe lub prace rozwojowe prowadzone nad rozwiązaniami technologicznymi oraz produktami. A także służące rozwojowi własnej działalności gospodarczej, wzmocnieniu konkurencyjności względem innych przedsiębiorstw. Jedynym warunkiem jest to, że przedmiotem projektu będzie rozwiązanie zawierające się w tzw. Krajowej inteligentnej specjalizacji.

Podstawowym zadaniem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest nabór poprzez wdrożenie szybkiej ścieżki aplikacji do prowadzonych przez nią Programów oraz obowiązek sprawnego wypłacania i rozliczania przyznanych środków finansowych. NCBR zapewnia również wsparcie merytoryczne dla beneficjentów Programów. Jej działania mają za zadanie łączyć naukę z otoczeniem biznesu.